Genealogie

Een Frans document gevonden bij uw stamboomonderzoek? U kunt het laten vertalen bij de Franse Wandeling. Misschien levert u dat wel dat ene ontbrekende puzzelstukje van uw familiegeschiedenis.
Een aantal elementen van de Nederlandse administratieve organisatie werd in de Franse tijd (1794-1814) opgezet, zoals de grondwet, het burgerlijk wetboek en het kadaster, maar ook huisnummers en achternamen werden in die periode ingevoerd. Bovendien was het Frans lange tijd de voertaal in de hogere kringen. Wie genealogisch onderzoek doet stuit vaak op Franstalige documenten en brieven, die een schat aan informatie bevatten en een ontbrekende schakel kunnen vormen in het onderzoek. Het kan daarom de moeite waard zijn die documenten te laten vertalen. Het kan om officiƫle documenten gaan, maar ook om correspondentie.