Genealogie

Een Frans document gevonden bij uw stamboomonderzoek? U kunt het laten vertalen bij de Franse Wandeling. Misschien levert u dat wel dat ene ontbrekend puzzelstukje van uw familiegeschiedenis.
Een aantal elementen van de Nederlandse administratieve organisatie werd in de Franse tijd (1794-1814) opgezet, zoals de grondwet, het burgerlijk wetboek en het kadaster, maar ook huisnummers en achternamen werden in die periode ingevoerd. Bovendien was het Frans lange tijd de voertaal in de hogere kringen. Wie genealogisch onderzoek doet stuit vaak op Franstalige documenten en brieven, die een schat aan informatie bevatten en een ontbrekende schakel kunnen vormen in het onderzoek. Het kan daarom de moeite waard zijn die documenten te laten vertalen. Het kan om officiële documenten gaan, maar ook om correspondentie. Ter illustratie vindt u hier twee brieven van de Franse dichter en schrijver Valery Larbaud (1881-1957), uit de uitgave ‘Lettres d’un enfant’, (cahiers des amis de Valery Larbaud, 2003) met dank aan de uitgever ‘Éditions des Cendres’ en de burgemeester van Vichy, Dr. Claude Mahuret, die toestemming gaven voor de publicatie van de brontekst en de vertaling.

Voorbeeld 1.
De brief heeft een datum en Larbaud schrijft over een tentoonstelling die hij heeft bezocht. Hij noemt zijn mentor en mentrix.  Dat is interessante informatie bij een stamboomonderzoek.

N.B. Larbaud is 10 jaar oud als hij deze brief schrijft. De tekst bevat schrijffouten die normaal zijn voor een kind van zijn leeftijd. De fouten zijn op vergelijkbare wijze verwerkt in de vertaling.

Voorbeeld 2
Ook deze brief bevat interessante historische en geografische informatie: